Timmerhus med stor balkong

Timmerhus med stor balkong

Om du väljer ett isolertimmerhus bidrar du dessutom till att spara på naturens råvara, då det förbrukas betydligt mindre träråvara i en isolertimmerstomme, jämfört med en fulltimmerstomme.
Timmerhus med träkänsla

Timmerhus med träkänsla

Vi har hämtat inspiration från gamla tiders lador med bred stående fasadbeklädnad. Då började vi hyvla vår egen slätspont i samma dimension och samma goda kvalitét som vårt isolertimmer.