Vi har lyckats förena modernt husbyggande med det traditionella timmerhusutseendet och
den genuina dalaknuten – nästan omöjligt att skilja från ett äkta handtimrat fulltimmerhus.