Med ett isolertimmerhus slipper du de traditionella timmerhusens problem, såsom timmer
som alltid rör sig, kärvande fönster och dörrar, tjuvdrag och enormt tjocka ytterväggar.