Om du väljer ett isolertimmerhus bidrar du dessutom till att spara på naturens råvara, då det
förbrukas betydligt mindre träråvara i en isolertimmerstomme, jämfört med en fulltimmerstomme.