Det bästa och modernaste sättet att bygga timmerhus. Första isolertimmerhuset byggdes 1974, vilket innebär att vi idag har över 25-års erfarenhet av vår
isolertimmerteknik. Vi bygger timmerhus snabbt, med fullgod isolering.